گان

چسب های کاشت بلت یا میلگرد که شامل چندین دسته می شوند مانند چسب های کاشت بلت کپسولی ، چسب های بر پایه دوجزئی مخصوص کاشت میلگرد ،چسب های کاشت میلگرد حجمی و انواع دیگر چسب های مخصوص بلت که بر پایه مواد شیمیایی با کاربر دهای متنوعی ساخته شده اند . برای استفاده بهتر از این چسب ها از دستگاه های مخصوصی که به گان معروف هستند استفاده می کنیم . چسب های کاشت بلت را داخل گان قرار می دهیم و به طور دقیقی چسب را در محل مورد نظر تزریق می کنیم . گانه ها برای تزریق چسب در جاهایی که غیر قابل دسترس هستند کاربرد زیادی دارند و باعث می شوند سطوح کاملا چسبکاری شوند . گان ها برای تزریق چسب های کاشت بلت دو جزئی استفاده می شوند که در انواع مختلفی وجود دارند مانند گان های 310 میل ، 600میل ، گان های دستی ، گان های بادی یا پنوماتیک که در بانک چسب ایران موجود می باشند .


"Sport Product" was added to wishlist

TOP