مواد ضد قفل مونتاژ (آنتی سیز ها)

این محصولات به عنوان یک نوع محافظ ، جدا کننده و روان کننده برای قطعات مونتاژی با فشار بالا استفاده می شوند . وجود ذرات جامد و افزودنی های باعث می شود تا در زمینه های مختلفی قابل استفاه باشند . در طول عمر قطعات عوامل محیطی مانند رطوبت ، زنگ زدگی ، خوردگی ، انواع آلودگی های صنعتی بر روی آنها اثر گذار هستند و باعث خرابی و آسیب به قطعات و ماشین آلات صنعتی می شوند استفاده از این آنتی سیز ها باعث کاهش تعمیرات و هزینه های سنگین برای ماشین آلات می شوند . این محصولات مواد محافظ و جدا کننده ای هستند با خواص ذکر شده و خاصیت روانکاری برای قطعات تحت فشار بالا در دمای بالا را به همراه دارند . ترکیبات اصلی آنتی سیز ها بر پایه رو غن های سنتتیک است که حاوی سولفور کمتری نسبت به روغن های معدنی هستند از این رو تبخیر روغن به شکل کامل و بدون باقی گذاشتن اثری در دمای بین 200 تا 250 درجه سانتیگراد امکان پذیر خواهد بود . برخی از محصولات آنتی سیز ویکن تاییدیه بهداشتی NSF را دارند . تمامی این محصولات در بانک چسب ایران موجود می باشند .


"Sport Product" was added to wishlist

TOP