چسب صنعتی

چسب های صنعتی ترکیبات شیمیایی آلی و غیرآلی هستند که برای اتصال اجزا استفاده می شوند. بیشتر چسبهای صنعتی در کاربردهای چفت و بست استفاده می شود. از درزگیرهای صنعتی برای پر کردن شکاف بین درزها یا روی سطوح استفاده می شود. و به دلیل داشتن حالت مایع از نشت کردن جلوگیری میکند و همچنین از نفوذ مواد زائد جلوگیری میکند. در بانک چسب ایران چسب های صنعتی به صورت اسپری ها ، آنایروبیک ها ، گریس ها و روان ساز ها ، چسب های قطره ای و رزین ها وهمچنین نوار چسب های صنعتی دسته بندی شده اند.


"Sport Product" was added to wishlist

TOP