اسکوپ کاشی


۳۵۰ تومان

توضیحات : این نوع اسکوپ جهت چسباندن پشت کاشی برای مهار کردن کاشی درون ملات سیمانی استفاده می شود.

  • تعداد

توضیحات محصول

این وسیله به اسکوپ کاشی و سرامیک معروف است . از جنس فلز می باشد . در هنگام نصب کاشی و سرامیک به پشت آنها نصب می کنند که اگر کاشی یا سرامیک ملات کمتری به خود جذب کردن این وسیله بتواند مصالح را به خوبی بر روی سطوح نگه دارد و مانع سقو ط و یا کنده شدن آنها شود . در هنگام استفاده ، مرحله اول در پشت کاشی و یا سرامیک یک سری بریدگی هایی ایجاد می کنند و این اسکوپ ها را در آنجا به وسیله یک نوع چسب قرار می دهند و بعد از چسباندن و خشک شدن ، سرامیک و کاشی را در محل مورد نظر دقیق فیکس و بعد ملات را استفاده می کنند .

جنس : فلز
نوع : اسکوپ
کاربرد : چسباندن به پشت کاشی و سرامیک برای مهار آنها درون ملات

"Sport Product" was added to wishlist

TOP