چسب اپوکسی فوری آلومینیوم ویکنتوضیحات : چسب دقیقه ای آلومینیوم ویکن یک چسب اپوکسی دو جزئی است بدون بو و پر از آلومینیوم است.در دمای اتاق بدون جمع شدن سریع عمل می کند.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP