پوشش مایع روی ویکنتوضیحات : با ایجاد یک پوشش مایع محافظ بر روی سطوح فلزی در برابر خوردگی از آنها محافظت می کند با رنگ گالوانیزه همخوانی دارد. این پوشش در برابر نفوذ رطوبت بسیار مقاوم است. در فرایند الکترو شیمیایی یک محافظ بهتری در برابر خورگی ایجاد می کند.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP