اسپری زنجیر چرخ ویکن 500 میلی لیترتوضیحات : این نوع اسپری به نام زنجیر چرخ مجازی نیز شناخته می شود .با اسپری کردن بر روی چرخ اتومبیل مانع از لغزیدن آن بر روی جاده های یخ زده و برفی می شود

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP