پرایمر E 500 ویکن 250 میلی لیترتوضیحات : این نوع پرایمر مخصوص سیلیکون و برای پیش تصفیه سطوح غیر جاذب مانند آلومینیوم ،برنج ،مس و انواع فلزات دیگر است .بر روی سطوح پلاستیکی سخت و کاشی و سرامیک نیز کاربرد دارد.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP