پرایمر S 300 ویکن 250 میلی لیترتوضیحات : این نوع پرایمر برای سطوح پیش تصفیه شده جاذب یا متخلخل مانند تخته های گچی و تخته های گچی بدون روکش استفاده می شود.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP