اسپری زنگ بر اتصالات ویکن 400 میلی لیترتوضیحات : این نوع اسپری 6 عملکرد مختلف دارد که باعث می شود تا این محصول در موارد و کاربرد های مختلف صنعتی از جمله امور نگهداری ،تعمیرات ،سرویس و محافظت به کاربرده شود.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP