مقاوم ساز بتن

مقاوم ساز های بتن یکی از محصولات پر کاربرد در زمینه ساخت وساز هستند. ممکن است در ساختمان سازی به تعمیر و بازسازی و مقاوم سازی بتن نیاز پیدا شود. در برخی مواقع به دلیل ایجاد خرابی و ایرادات در بتن نیاز به بازسازی آن هست که در بتن ریزی ، تولید بتن ، آرماتور بندی و قالب بندی ویا استفاده از مصالح بی کیفیت ممکن است پیش بیاید.مقاوم سازی بتن یعنی بالا بردن مقاومت بتن در برابر نیرو های وارده و یا عوامل محیطی می باشد . مقاوم سازی با افزایش مقاومت یا استفاده ازیکی از روش ها به اسم FRP انجام می شود .به طور کلی مقاوم سازی بتن یکی از روش های بهسازی بتن است .از جمله افزودنی های بتن ژل میکروسیلیس است که یک نوع مکمل بتن است .از این ژل برای تولید انواع بتن ، آب بندی بتن وبتن توانمنداستفاده می شود.این نوع ژل باعث پر کردن تمام فضاهای خالی موجود دربتن می شود .این محصولات در بانک چسب ایران موجود می باشد.

FRP


"Sport Product" was added to wishlist

TOP