چسب ساختمانی

چسب ساختمانی چسبی برای اهداف عمومی است که برای اتصال دیوارهای خشک ، کاشی ، قالب ریزی و سازه ها به دیوارها ، سقف ها و کف استفاده می شود. این ماده معمولاً در لوله هایی که برای استفاده با اسلحه درزگیر استفاده می شود ، موجود است. استفاده از چسب های ساختمانی برای اتصال سازه ای و غیر سازه ای در سایت های ساختمانی به دلیل مصالح جدید ، روش های جدید ساخت اهمیت بیشتری پیدا می کند. برای مثال از اتصال ساده توری های چوبی گرفته تا گچ یا تخته های عایق تا اتصال عناصر نما و آرماتورهای سازه ای را شامل می شوند. انواع دسته بندی ها چسب های ساختمانی شامل عایق ها ، ترمیم کننده های بتن ، مقاوم ساز بتن ، اپوکسی ها ، درزگیرها و چسب کاشی و همچنین مونتاژ کیت می باشد.


"Sport Product" was added to wishlist

TOP