مایع تشخیص نشتی ویکنتوضیحات : مایع تشخیص نشتی ویکن بصورت سریع ، راحت و قابل اطمینان ، در نشت (ترک یا لکه های متخلخل) در لوله های تحت فشار استفاده می شود.تشخیص نشت ویکن هیچ ترکیب خطرناکی با گازهای دی اکسید کربن (CO2) ، پروپان ، بوتان ، استیلن ، اکسیژن ، شهر یا گازهای طبیعی ایجاد نمی کند.

توضیحات محصول

"Sport Product" was added to wishlist

TOP